bjhsafetyservices.nl Home ? BJH Safety Services Home

bjhsafetyservices.nl
Title: Home ? BJH Safety Services Home
Keywords: brandveiligheid, brandpreventie, gebouwveiligheid, bouwkunde, bouwregelgeving, bouwbesluit, gebruiksvergunning, gebruiksbesluit, omgevingsvergunning, brandveiligheidsadvies, noodverlichting, brandmel...
Description: BJH Safety Services BV, uw adviseur voor brandveiligheid, bouwkunde en bouwregelgeving
bjhsafetyservices.nl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. bjhsafetyservices.nl has 43% seo score.

bjhsafetyservices.nl Information

Website / Domain: bjhsafetyservices.nl
Website IP Address: 195.8.208.176
Domain DNS Server: ns1.sohosted71.com,ns2.sohosted71.com

bjhsafetyservices.nl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bjhsafetyservices.nl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

bjhsafetyservices.nl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache, max-age=0, must-revalidate, no-transform
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 12 Aug 2016 17:00:43 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5

bjhsafetyservices.nl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
brandveiligheid 9 3.32%
brandpreventie 1 0.33%
gebouwveiligheid 0 0.00%
bouwkunde 3 0.65%
bouwregelgeving 1 0.36%
bouwbesluit 0 0.00%
gebruiksvergunning 1 0.43%
gebruiksbesluit 0 0.00%
omgevingsvergunning 0 0.00%
brandveiligheidsadvies 0 0.00%
noodverlichting 0 0.00%
brandmel... 0 0.00%

bjhsafetyservices.nl Traffic Sources Chart

bjhsafetyservices.nl Similar Website

Domain Site Title

bjhsafetyservices.nl Alexa Rank History Chart

bjhsafetyservices.nl aleax

bjhsafetyservices.nl Html To Plain Text

Home ? BJH Safety Services Home ADVISERING & BEGELEIDING BRANDVEILIGHEID & BOUWKUNDE WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL 1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL Home → Organisatie → Ons Team → Vacatures → Contact Brandveiligheid Onze Producten Installaties & Onderhoud DMS beheerssysteem BHV Opleiding Referenties Begrijpelijke Brandveiligheid vanuit een integrale benadering. Elk gebouw dient te voldoen aan de algemeen geldende eisen met betrekking tot brandveiligheid, voornamelijk vanuit de aandachtsgebieden bouwkunde, installaties en organisatorische maatregelen (BIO). Deze eisen komen voort uit diverse wetten en regelingen, en kunnen vanuit diverse instanties worden opgelegd. De meest bekende instantie is wel de gemeente, die voor risicovolle categorieen van bouwen en gebruik vergunningen afgeeft waarbinnen de brandveiligheid een van de belangrijkste toetsingspunten is. Uit de ontwikkelingen in de wetgeving blijkt duidelijk dat veiligheid van gebouwen en gebruik een hoge prioriteit meekrijgt vanuit de overheid. Bij het bepalen van het brandpreventieniveau is de staat, inrichting en het gebruik van het gebouw van belang. Deze aspecten moeten voldoen aan bepaalde minimale eisen. Dit geldt voor elk gebouw, ook al is daarvoor geen vergunning vereist. BJH Safety Services BV onderscheidt zich in de markt door mee te denken vanuit het perspectief van de gebruikers en/of eigenaren van gebouwen die in aanraking komen met aspecten rondom de brandveiligheid. Gebruikers worden geconfronteerd met een woud aan eisen die vanuit verschillende autoriteiten worden opgelegd. BJH Safety Services BV vertaalt de eisen die vanuit de regelgeving wordt opgelegd naar een uitvoeringstraject en toetst ook of toepassing van die eis de meest efficiente oplossing is voor het probleem. Middels gelijkwaardige oplossingen kan BJH Safety Services BV al snel een kostenbesparing realiseren die op kan lopen tot 50% ten opzichte van een niet-specifieke oplossing. Het Plan van Aanpak dat uit de toetsing naar voren komt wordt tevens afgestemd met de gemeente. Hierdoor worden gebruiker en/of eigenaar achteraf niet geconfronteerd met aanvullende eisen en kosten. Het bijkomende voordeel is dat de gebruiker en / of eigenaar één aanspreekpunt heeft voor het gehele traject welke invulling kan geven aan de (brand)veiligheid van een gebouw. Van advies tot uitvoering, van uitvoering tot en met het verkrijgen van de nodige vergunningen. Hiermee voorkomt BJH Safety Services BV dat opdrachtgevers mogelijkerwijs geconfronteerd worden met een of meer van onderstaande consequenties: Verzekeringstechnische aspecten, indien uit de expertise van de verzekeraar blijkt dat het pand niet voldeed aan de gestelde eisen (bouwverordening bijlage 3 en 4), kan het voorkomen dat een verzekeraar niet tot uitkering overgaat. Bij een eventuele calamiteit bestaat er een redelijk kans dat de aanwezigen te laat worden gealarmeerd, met als gevolg dat er persoonlijk letsel optreedt. Dit kan resulteren in grote letselschade en in het ergste geval in doden. Voor beursgenoteerde bedrijven kan er als gevolg van een calamiteit met grote letselschade en of doden,een daling van het vertrouwen over de kwaliteit van de onderneming optreden. De betrouwbaarheid van een onderneming zit verdisconteerd in de aandelenkoers en de uitstraling van een bedrijf. Diverse gemeentelijke instanties zijn vanuit hun risico-overwegingen reeds begonnen met de controle op de brandveiligheid van niet gebruiksvergunningsplichtige bouwwerken, denk bijvoorbeeld aan parkeergarages. Indien de betreffende gemeentelijke instantie bij een pand een dergelijke inspectie uitvoert, kan dat resulteren tot sluiting van het pand. advies brandveiligheid doorstroomcapaciteit praktijkoefeningen contact advies bouwkunde bedrijfsnoodplannen technische keuringen disclaimer advies bouwregelgeving ontruimingsplannen onderhoud, keuring, certificeren algemene voorwaarden begeleiding vergunningen ontruimingsplattegronden detachering adviseurs kiwa gecertificeerd bgb handhaving brandveiligheid bouwtekeningen NEN 2580 brandwacht beheersbaarheid van brand BHV opleiding nood- en transparantverlichting BJH installatietechniek

bjhsafetyservices.nl Whois

Domain Name: BJHSAFETYSERVICES.NL